Wie zijn we?

Dagelijks vertoeven er bijna 300 leerlingen tussen 2,5 en 13 jaar in de Vrije Basisschool De Klimop in Sint-Gillis-Waas. Dat is niet weinig, dat brengt ook zijn nodige zorgen, vragen, problemen en dergelijke met zich mee. Het directie- en schoolteam werken zich dagelijks uit de naad om alles in goede banen te leiden. Ons doel is bruggen te bouwen tussen directie enerzijds en ouders anderzijds. Wij streven ook naar het vergroten van de betrokkenheid van de ouders bij de school. De taken van het oudercomité zijn samen te vatten in 3 hoofdtaken:

  • Ontmoeten: Het oudercomité organiseert regelmatig activiteiten waar de ouders elkaar kunnen ontmoeten. Op deze activiteiten kunnen ze elkaar beter leren kennen, maar ook hebben ze de gelegenheid de leerkrachten anders te leren kennen. De brunch en het schoolfeest zijn hiervoor de uitgelezen momenten.
  • Ondersteunen: Het oudercomité ondersteunt de werking van de school door de handen uit de mouwen te steken bij organisaties van de school zoals het schoolfeest, de brunch enz... Door het organiseren van eigen activiteiten tracht het oudercomité ook wat centen in het laatje te brengen die door de school na overleg kan besteed worden aan zaken die alle kinderen ten goede komen.
  • Meedenken, Adviseren en OverleggenEen aantal ouders zetelen ook in de schoolraad. Op die manier kan de ouderraad ook advies geven omtrent thema's die het dagelijkse leven op de school aanbelangen. 

Wat doen we?

We organiseren verschillende activiteiten en met de opbrengst steunen we de school door bv. het busvervoer of de toegangsprijs voor een schooluitstap te betalen, pedagogisch materiaal aan te kopen...

Er worden voordrachten georganiseerd voor ouders, leerkrachten en leerlingen. We steken een handje toe bij activiteiten, georganiseerd door de school: schoolfeesten, eetfestijnen, klusjes allerhande...

София Дървен материал цени

София Дъски цена